VISO-hanke

 

VISO (visualisoituja rajaesineitä julkisten hankintojen sopimustoimintaan) on Tekesin ja Aalto-yliopiston rahoittama strateginen tutkimusavaus (1.10.12 – 31.12.14), jossa tehtävänä on ollut etsiä uusia suuntia aihepiiriinsä liittyvälle tulevaisuuden tutkimukselle. VISO on perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksen SimLab-tutkimusyksikön tutkimushanke.


 

VISOn määritellyt kiinnostuksen kohteet olivat erityisesti visuaaliset menetelmät ja välineet, joiden avulla voidaan fasilitoida yhteistyötä ja tiedonvälitystä julkisten hankintojen sopimustoiminnassa. VISOssa on tutkittu sopimuksia ja strategioita yhteistyöprosesseina ja yhteistyötä helpottavina rajaesineinä, visualisoidun sopimusprosessimallin vaikutusta ymmärryksen muuttamisessa, HILMAa rajaesineenä, markkinavuoropuhelua ja pk-yrityksiä julkisten hankintojen näkökulmasta, visualisoitujen JYSE-sopimusehtojen vaikutusta ymmärtämisen tukemisessa sekä kokeiltu Legal Design Jam menettelyä ohjetekstien muokkaamisessa selkeämpään muotoon. ohjetekstien muokkaamisessa selkeämpään muotoon. VISO on vaikuttanut ajattelutavan muutoksiin, uusien näkökulmien syntymiseen ja entistä tarkoituksenmukaisempien työtapojen luomiseen. Tällä tavoin VISO on auttanut tavoitteitaan saavuttavan hankintasopimusyhteistyön kehittymistä, sekä tunnistanut oleellisia uusia tutkimuskysymyksiä.
 

VISOn tapahtumat:

 

VISOn tekijät:  
 
VISOssa työskennelleet tutkijat:

OTT Soile Pohjonen, johtava tutkija, tohtorikoulutettavat KTM Marika Noso, TaM Stefania Passera, DI Antero Hirvensalo, OTM Katja Koskelainen, tohtorikoulutettava, hankejohtaja (-31.7.13), diplomityöntekijät, tutkimusapulaiset TkK Tiina Toskovic, TkK Nora Arlander, TkK Suvi Anttila, TkK Asta Länsimies, TkK Ulla Patajoki.

Hallinto:
Projektisuunnittelija, arkkit. Sara Viitala

Vastuullinen johtaja:
Professori Riitta Smeds

Ohjausryhmä:
Tuula Gottleben-Davari, HUS Yhtymähallinto, Tiina Ekholm, Vantaan kaupunki, Helena Haapio, Lexpert Oy, Raili Hilakari, KL Kuntahankinnat Oy, Leena Hoppu-Mäenpää, Suomen Kuntaliitto ry, Jaana Räsänen, Espoon kaupunki, Suvituulia Taponen, Hansel Oy, Marjo Laine, Jyväskylän kaupunki, Jukka Lehtonen, EK Elinkeinoelämän keskusliitto, Timo Martelius, Kuntien Tiera, Erkki Pärssinen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry, Angelica Roschier, Tekes, Riitta Smeds, Aalto-yliopisto / SimLab (puheenjohtaja).